Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

09.11.2017 | 22:56 | IKA V - 194846/11

U Osijeku održana tribina o socijalnom nauku i evangelizaciji

Osijek, (IKA) – U Vikarijatu Osijek održana je 9. studenoga socijalna tribina na kojoj je mr. socijalnog nauka Crkve Igor Jakobfi govorio o temi „Evangelii nuntiandi - Socijalni nauk i evangelizacija". Nakon molitve sv. Ivanu Pavlu II. koju je predvodio laik Josip Nađ, uvodničar dr. mons. Vladimir Dugalić, predstojnik Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II." i biskupski vikar za pastoral grada Osijeka, razložio je kako je riječ o trećoj socijalnoj tribini u ciklusu čija je tema – naviještanje evanđelja, temelj socijalnoga nauka Crkve o kojemu govori papa Pavao VI. ljudima našega vremena, dok je Jakobfi uvodno napomenuo kako su sve strukture sveopće Crkve pozvane evangelizirati, a „evangelizirani ima apostolsku dužnost evangelizirati" u „ova teška vremena puna nade" te je podsjetio na posljednje Isusove riječi u Markovu Evanđelju: Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju. (Mk 16, 15).
Govoreći o apostolskom nagovoru o evangelizaciji u suvremenom svijetu predavač je pojasnio povod pisanju Evangelii nuntiandi (8. prosinac 1975.), rekavši kako su to: završetak Svete godine posvećene evangelizaciji, deseta obljetnica od završetka Sabora i Treća sinoda biskupa posvećena evangelizaciji. „U povijesnom kontekstu javlja se teologija oslobođenja, a 1967. godine William Storey i Ralph Keifer doživljavaju duhovno krštenje te se 1973. na Sveučilištu Notre Dame događa karizmatski susret sa 25.000 sudionika, 600 svećenika i osmoricom biskupa. Bitna je i 1974. kada je održan govor članovima Laičkog savjeta: 'Suvremeni čovjek radije sluša svjedoke negoli učitelje ili, ako sluša učitelje, sluša ih zato što su svjedoci.' Te je godine održana i Treća Sinoda biskupa, a Pavao VI. kaže: 'Neprihvatljivo je da djelo evangelizacije može ili smije zanemariti ozbiljna i tako uznemiravajuća pitanja pravde, oslobođenja, razvoja i mira u svijetu. Kada bi se to dogodilo, bilo bi to zanemarivanje evanđeoske nauke o ljubavi prema bližnjemu koji trpi ili se nalazi u bijedi.' Također, Karol Wojtyla bio je izvjestitelj Sinode, zapisničar i aktivni sudionik izrade nacrta Evangelii nuntiandi (Naviještanje evanđelja). Godine 1975. Pavao VI., sudionicima Međunarodnoga kongresa karizmatske obnove u bazilici Sv. Petra u Rimu, poručuje: 'Karizmatska obnova treba pomladiti svijet, dati duhovnost, dušu, religioznu misao svijetu, treba nanovo otvoriti usne svijeta na molitvu, pjesmu, radost, himne, svjedočanstvo…" i nastaje Evangelii nuntiandi (EN), apostolski nagovor koji raspravlja o temeljnoj zadaći Crkve, a to je navještenje spasenja. Kasnije, 1979. Ivan Pavao II. u govoru u Poljskoj donosi termin „nova evangelizacija". Evangelii nuntiandi govori o: Božjemu naumu (od Krista navjestitelja preko zajednice koja nastaje naviještanjem prema zajednici koja naviješta); o značenju evangelizacije (po novim ljudima učiniti čovječanstvo novim); sadržaju evangelizacije (nepromjenjiv sadržaj – evanđeosko oslobođenje i kraljevstvo Božje); o putovima evangelizacije (utjelovljen u obliku poruke prilagođene i posuvremenjene u konkretnim povijesnim prilikama) i subjektima evangelizacije (primatelji, blagovjesnici). „Naposljetku, čovjek koji je evangeliziran sam počinje evangelizirati. To je provjera istinitosti, kamen kušnje u evangelizaciji. Nemoguće je i zamisliti da je netko Riječ prihvatio i predao se Kraljevstvu, a da sam ne počne svjedočiti i naviještati" (EN 24), a to je središte oko kojeg su izričit navještaj (EN 22, 42 i 45), nutarnji pristanak/ulazak u zajednicu (EN 15, 23, 47, 48 i 70), apostolsko djelovanje (EN 70) i svjedočenje životom (EN 21 i 41). Što više bude laika koji se osjećaju odgovornima za svjetovne stvarnosti, to više će se te stvarnosti naći u službi izgradnje Kraljevstva Božjeg otkrivajući onostranu i često puta nepoznatu dimenziju". Riječ je o cjelovitoj evangelizaciji. Kršćani će postati autentični blagovjesnici, a „bazične zajednice" mjesto evangelizacije, ukoliko „bazične jedinice" budu: marketinški osviještene (EN 76); svjesne nužnosti izgradnje društvene poželjnosti (EN 4 i 51); hranjene Božjom Riječju, a ne političkom polarizacijom snaga i pomodnim ideologijama(EN 58); spreme iskoristiti svoj golemi ljudski potencijal odgajajući svoje članove za evangelizaciju na društvenom području (EN 58); odoljele napasti sustavnog osporavanja i duhu neobuzdanog kritiziranja, ne budu crkvena/društvena oporba (EN 58); budu vezane s mjesnom i sveopćom Crkvom te tako ne podlegnu napasti da su one jedina prava Kristova Crkva, uskladile/ucijepile svoje planove i programe u biskupijske/dekanatske/župne (EN 58); svjesne da nisu one jedine kojima je upućeno evanđelje i jedine njegove navjestiteljice prihvaćajući da je Crkva vrlo raznolika i da se može utjeloviti na različite načine (EN 58); rasle u spoznaji, revnosti, zalaganju i misionarskom radu u skladu s vlastitim staležom ne glumeći pastire, već u skladu s vlastitim pozivom nastoje evangelizacijski djelovati u društvu (EN 58 i 70)", razložio je Jakobfi te u diskusiji zaključio promišljanjem istaknutim u EN 80: „Blagovjesniku je više dužnost negoli li pravo da s velikom obazrivošću ponudi Krista i njegovo Kraljevstvo. Spasenje Bog može izvesti u kome On hoće i po izvanrednim putovima koje samo On poznaje. No njegov Sin došao je upravo zato da nam svojom riječju i svojim životom objavi redovite putove spasenja. A nama je zapovjedio da tu objavu istom snagom prenosimo drugima. Neće biti na odmet da svaki kršćanin u molitvi produbi ovu misao: ljudi će se moći spasiti i drugim putovima, zahvaljujući milosrđu Božjem, čak ako im i ne navijestimo evanđelje; no mi, možemo li se mi spasiti ako iz nemara, straha, stida ili zbog povođenja za lažnim idejama propustimo naviještanje?"

Korizma je vrijeme pokore a ne žalosti
Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 18. veljače 2018.
Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje
Uputa Kongregacije za kauze svetih

20.02.2018.
Relikvija sv. Ivana Pavla II. u Zadru u sklopu inicijative „40 dana za život"
20.02.2018.
Dvorac Vitturi: Predstavljanje knjige "Obitelj - škola ljubavi i života"
21.02.2018.
Dubrovnik: Korizmena duhovna obnova za svećenike i redovnike
21.02.2018.
Korizmeni susreti srijedom u Kršćanskom kulturnom centru
21.02.2018.
Završetak akcije „Jedan dječji rad za jedan dječji obrok u Boliviji"
21.02.2018.
Predavanje o ubijenom glazbeniku dr. fra Bernardinu Sokolu
21.02.2018.
Valentinovo s Hrvatskim nadzemljem
22.02.2018.
„Stoljeće salezijanske karizme u Rijeci (1918. – 2018.)"
22.02.2018.
Teološki četvrtak „KS i Koncilska obnova u nas: 50. obljetnica Kršćanske sadašnjosti"
22.02.2018.
Požega: Korizmene tribine četvrtkom
23.02.2018.
Tjedan psihologije na Hrvatskome katoličkom sveučilištu
23.02.2018.
Varaždin: Korizmena duhovna obnova za mlade
23.02.2018.
Formacija misijskih animatora Varaždinske biskupije
24.02.2018.
Godišnja skupština Hrvatskoga društva katoličkih novinara
24.02.2018.
Međužupanijski stručni skup za vjeroučitelje
24.02.2018.
Znanstveni simpozij „Nepotizam, sukob interesa i poslovna etika"
24.02.2018.
Đakovo: Seminar za čitače, voditelje i članove biblijskih skupina
24.02.2018.
Marija Bistrica: Korizmena tribina „Kako vjerom i znanjem pobijediti strahove?"
25.02.2018.
Misa za poginule branitelje pleterničkog kraja
25.02.2018.
Primanje među kandidate za sveti red đakonata i prezbiterata
25.02.2018.
Krštenje petog djeteta obitelji Kovačević u Oprisavcima
25.02.2018.
Pobožnost križnog puta u romskoj zajednici u Strmcu Podravskom
25.02.2018.
6. karmelski križni put za mlade „S Karmela na Golgotu"
26.02.2018.
Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH
26.02.2018.
Duhovne vježbe za hrvatske svećenike i đakone iz Zapadne Europe
26.02.2018.
XII. nacionalni tečaj za duhovne asistente Franjevačkoga svjetovnog Reda i Franjevačke mladeži
26.02.2018.
Vježbe razvojne gimnastike u Caritasovom Centru za dijete
27.02.2018.
Zagreb: Nadbiskupijsko natjecanje iz vjeronauka
28.02.2018.
Tribina „Zajednički vidici"
01.03.2018.
„Blagdan knjige" uz stotu obljetnicu rođenja o. Celestina Tomića
03.03.2018.
Humanitarni malonogometni turnir "Nisi sam"
03.03.2018.
Hodočašće Đakovačko-osječke nadbiskupije bl. Alojziju Stepincu
03.03.2018.
Hodočašće vjernika Sisačke biskupije u svetište sv. Josipa
03.03.2018.
Split: Nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje u školi
04.03.2018.
Krštenje petog djeteta obitelji Drežnjak i petog djeteta obitelji Begović u Cerni
04.03.2018.
Antićevo 2018.
05.03.2018.
Korizmena duhovna obnova svećenika i đakona Požeške biskupije
09.03.2018.
Korizmena duhovna obnova u HKM Dublin
10.03.2018.
20. križni put mladih Požeške biskupije
17.03.2018.
61. planinarski križni put u Gradišću
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.