Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

09.11.2017 | 22:56 | IKA V - 194846/11

U Osijeku održana tribina o socijalnom nauku i evangelizaciji

Osijek, (IKA) – U Vikarijatu Osijek održana je 9. studenoga socijalna tribina na kojoj je mr. socijalnog nauka Crkve Igor Jakobfi govorio o temi „Evangelii nuntiandi - Socijalni nauk i evangelizacija". Nakon molitve sv. Ivanu Pavlu II. koju je predvodio laik Josip Nađ, uvodničar dr. mons. Vladimir Dugalić, predstojnik Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II." i biskupski vikar za pastoral grada Osijeka, razložio je kako je riječ o trećoj socijalnoj tribini u ciklusu čija je tema – naviještanje evanđelja, temelj socijalnoga nauka Crkve o kojemu govori papa Pavao VI. ljudima našega vremena, dok je Jakobfi uvodno napomenuo kako su sve strukture sveopće Crkve pozvane evangelizirati, a „evangelizirani ima apostolsku dužnost evangelizirati" u „ova teška vremena puna nade" te je podsjetio na posljednje Isusove riječi u Markovu Evanđelju: Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju. (Mk 16, 15).
Govoreći o apostolskom nagovoru o evangelizaciji u suvremenom svijetu predavač je pojasnio povod pisanju Evangelii nuntiandi (8. prosinac 1975.), rekavši kako su to: završetak Svete godine posvećene evangelizaciji, deseta obljetnica od završetka Sabora i Treća sinoda biskupa posvećena evangelizaciji. „U povijesnom kontekstu javlja se teologija oslobođenja, a 1967. godine William Storey i Ralph Keifer doživljavaju duhovno krštenje te se 1973. na Sveučilištu Notre Dame događa karizmatski susret sa 25.000 sudionika, 600 svećenika i osmoricom biskupa. Bitna je i 1974. kada je održan govor članovima Laičkog savjeta: 'Suvremeni čovjek radije sluša svjedoke negoli učitelje ili, ako sluša učitelje, sluša ih zato što su svjedoci.' Te je godine održana i Treća Sinoda biskupa, a Pavao VI. kaže: 'Neprihvatljivo je da djelo evangelizacije može ili smije zanemariti ozbiljna i tako uznemiravajuća pitanja pravde, oslobođenja, razvoja i mira u svijetu. Kada bi se to dogodilo, bilo bi to zanemarivanje evanđeoske nauke o ljubavi prema bližnjemu koji trpi ili se nalazi u bijedi.' Također, Karol Wojtyla bio je izvjestitelj Sinode, zapisničar i aktivni sudionik izrade nacrta Evangelii nuntiandi (Naviještanje evanđelja). Godine 1975. Pavao VI., sudionicima Međunarodnoga kongresa karizmatske obnove u bazilici Sv. Petra u Rimu, poručuje: 'Karizmatska obnova treba pomladiti svijet, dati duhovnost, dušu, religioznu misao svijetu, treba nanovo otvoriti usne svijeta na molitvu, pjesmu, radost, himne, svjedočanstvo…" i nastaje Evangelii nuntiandi (EN), apostolski nagovor koji raspravlja o temeljnoj zadaći Crkve, a to je navještenje spasenja. Kasnije, 1979. Ivan Pavao II. u govoru u Poljskoj donosi termin „nova evangelizacija". Evangelii nuntiandi govori o: Božjemu naumu (od Krista navjestitelja preko zajednice koja nastaje naviještanjem prema zajednici koja naviješta); o značenju evangelizacije (po novim ljudima učiniti čovječanstvo novim); sadržaju evangelizacije (nepromjenjiv sadržaj – evanđeosko oslobođenje i kraljevstvo Božje); o putovima evangelizacije (utjelovljen u obliku poruke prilagođene i posuvremenjene u konkretnim povijesnim prilikama) i subjektima evangelizacije (primatelji, blagovjesnici). „Naposljetku, čovjek koji je evangeliziran sam počinje evangelizirati. To je provjera istinitosti, kamen kušnje u evangelizaciji. Nemoguće je i zamisliti da je netko Riječ prihvatio i predao se Kraljevstvu, a da sam ne počne svjedočiti i naviještati" (EN 24), a to je središte oko kojeg su izričit navještaj (EN 22, 42 i 45), nutarnji pristanak/ulazak u zajednicu (EN 15, 23, 47, 48 i 70), apostolsko djelovanje (EN 70) i svjedočenje životom (EN 21 i 41). Što više bude laika koji se osjećaju odgovornima za svjetovne stvarnosti, to više će se te stvarnosti naći u službi izgradnje Kraljevstva Božjeg otkrivajući onostranu i često puta nepoznatu dimenziju". Riječ je o cjelovitoj evangelizaciji. Kršćani će postati autentični blagovjesnici, a „bazične zajednice" mjesto evangelizacije, ukoliko „bazične jedinice" budu: marketinški osviještene (EN 76); svjesne nužnosti izgradnje društvene poželjnosti (EN 4 i 51); hranjene Božjom Riječju, a ne političkom polarizacijom snaga i pomodnim ideologijama(EN 58); spreme iskoristiti svoj golemi ljudski potencijal odgajajući svoje članove za evangelizaciju na društvenom području (EN 58); odoljele napasti sustavnog osporavanja i duhu neobuzdanog kritiziranja, ne budu crkvena/društvena oporba (EN 58); budu vezane s mjesnom i sveopćom Crkvom te tako ne podlegnu napasti da su one jedina prava Kristova Crkva, uskladile/ucijepile svoje planove i programe u biskupijske/dekanatske/župne (EN 58); svjesne da nisu one jedine kojima je upućeno evanđelje i jedine njegove navjestiteljice prihvaćajući da je Crkva vrlo raznolika i da se može utjeloviti na različite načine (EN 58); rasle u spoznaji, revnosti, zalaganju i misionarskom radu u skladu s vlastitim staležom ne glumeći pastire, već u skladu s vlastitim pozivom nastoje evangelizacijski djelovati u društvu (EN 58 i 70)", razložio je Jakobfi te u diskusiji zaključio promišljanjem istaknutim u EN 80: „Blagovjesniku je više dužnost negoli li pravo da s velikom obazrivošću ponudi Krista i njegovo Kraljevstvo. Spasenje Bog može izvesti u kome On hoće i po izvanrednim putovima koje samo On poznaje. No njegov Sin došao je upravo zato da nam svojom riječju i svojim životom objavi redovite putove spasenja. A nama je zapovjedio da tu objavu istom snagom prenosimo drugima. Neće biti na odmet da svaki kršćanin u molitvi produbi ovu misao: ljudi će se moći spasiti i drugim putovima, zahvaljujući milosrđu Božjem, čak ako im i ne navijestimo evanđelje; no mi, možemo li se mi spasiti ako iz nemara, straha, stida ili zbog povođenja za lažnim idejama propustimo naviještanje?"

„Deset Riječi" za življenje Saveza
Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 20. lipnja 2018.
Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode
Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije

24.06.2018.
Proslava svetkovine sv. Ivana Krstitelja na Trsteniku
24.06.2018.
Proslava svetkovine sv. Ivana Krstitelja u Puli
24.06.2018.
Misa u povodu Dana državnosti u zadarskoj katedrali
24.06.2018.
Tradicionalno hrvatsko hodočašće u Altötting
24.06.2018.
Zadar: Misa zahvalnica za proteklu akademsku godinu
25.06.2018.
Zagreb: Misa za Domovinu u prigodi Dana državnosti
25.06.2018.
Rijeka: Misa za Domovinu u povodu Dana državnosti
26.06.2018.
Proslava svetkovine sv. Petra i Pavla u Zagrebu
26.06.2018.
Dobrotvorni koncert „Noć snažnih emocija" za Caritasovu Kuću ljubavi
27.06.2018.
Blagoslov studentske kapelice Marije Majke Crkve
28.06.2018.
Šibenik: Predstavljanje knjige „Fra Vjeko Ćurić- svetac našega doba"
28.06.2018.
Koncert mladih požeških glazbenika u starom gradu u Kaptolu
29.06.2018.
Petrovo u Ivanić Gradu
29.06.2018.
Petrovo u Đakovu – svećeničko ređenje devetorice kandidata
30.06.2018.
Svećeničko ređenje u Sisku
30.06.2018.
30. susret hrvatskih misionara i misionarki
01.07.2018.
Vatikan: Predstavljanje dokumenta o kršćanskoj perspektivi sporta i osobe
02.07.2018.
Permanentno obrazovanje mlađih svećenika Splitske metropolije
02.07.2018.
II. međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret
03.07.2018.
"Misno ruho župne crkve sv. Franje Ksaverskog u Vugrovcu"
06.07.2018.
SKAC – Vikend odlučivanja
07.07.2018.
Papin pohod Bariju
08.07.2018.
Dan čašćenja Gospe Brze Pomoći
16.07.2018.
Proslava Karmelske Gospe u Karmelu u Brezovici
16.07.2018.
Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu sv. Josipa u Breznici Đakovačkoj
22.07.2018.
Proštenje Karmelske Gospe u Brezovici
12.08.2018.
"Mladi prema Asizu"
26.08.2018.
Generalni kapitul Kapucinskoga reda
11.09.2018.
Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije
15.09.2018.
Papin pohod Palermu
12.10.2018.
Međunarodni znanstveni simpozij uz 400. obljetnicu dolaska franjevaca kapucina u Zagreb
14.10.2018.
Svečana euharistija uz završetak kapucinskog Jubileja
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.