Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

09.11.2017 | 22:56 | IKA V - 194846/11

U Osijeku održana tribina o socijalnom nauku i evangelizaciji

Osijek, (IKA) – U Vikarijatu Osijek održana je 9. studenoga socijalna tribina na kojoj je mr. socijalnog nauka Crkve Igor Jakobfi govorio o temi „Evangelii nuntiandi - Socijalni nauk i evangelizacija". Nakon molitve sv. Ivanu Pavlu II. koju je predvodio laik Josip Nađ, uvodničar dr. mons. Vladimir Dugalić, predstojnik Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II." i biskupski vikar za pastoral grada Osijeka, razložio je kako je riječ o trećoj socijalnoj tribini u ciklusu čija je tema – naviještanje evanđelja, temelj socijalnoga nauka Crkve o kojemu govori papa Pavao VI. ljudima našega vremena, dok je Jakobfi uvodno napomenuo kako su sve strukture sveopće Crkve pozvane evangelizirati, a „evangelizirani ima apostolsku dužnost evangelizirati" u „ova teška vremena puna nade" te je podsjetio na posljednje Isusove riječi u Markovu Evanđelju: Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju. (Mk 16, 15).
Govoreći o apostolskom nagovoru o evangelizaciji u suvremenom svijetu predavač je pojasnio povod pisanju Evangelii nuntiandi (8. prosinac 1975.), rekavši kako su to: završetak Svete godine posvećene evangelizaciji, deseta obljetnica od završetka Sabora i Treća sinoda biskupa posvećena evangelizaciji. „U povijesnom kontekstu javlja se teologija oslobođenja, a 1967. godine William Storey i Ralph Keifer doživljavaju duhovno krštenje te se 1973. na Sveučilištu Notre Dame događa karizmatski susret sa 25.000 sudionika, 600 svećenika i osmoricom biskupa. Bitna je i 1974. kada je održan govor članovima Laičkog savjeta: 'Suvremeni čovjek radije sluša svjedoke negoli učitelje ili, ako sluša učitelje, sluša ih zato što su svjedoci.' Te je godine održana i Treća Sinoda biskupa, a Pavao VI. kaže: 'Neprihvatljivo je da djelo evangelizacije može ili smije zanemariti ozbiljna i tako uznemiravajuća pitanja pravde, oslobođenja, razvoja i mira u svijetu. Kada bi se to dogodilo, bilo bi to zanemarivanje evanđeoske nauke o ljubavi prema bližnjemu koji trpi ili se nalazi u bijedi.' Također, Karol Wojtyla bio je izvjestitelj Sinode, zapisničar i aktivni sudionik izrade nacrta Evangelii nuntiandi (Naviještanje evanđelja). Godine 1975. Pavao VI., sudionicima Međunarodnoga kongresa karizmatske obnove u bazilici Sv. Petra u Rimu, poručuje: 'Karizmatska obnova treba pomladiti svijet, dati duhovnost, dušu, religioznu misao svijetu, treba nanovo otvoriti usne svijeta na molitvu, pjesmu, radost, himne, svjedočanstvo…" i nastaje Evangelii nuntiandi (EN), apostolski nagovor koji raspravlja o temeljnoj zadaći Crkve, a to je navještenje spasenja. Kasnije, 1979. Ivan Pavao II. u govoru u Poljskoj donosi termin „nova evangelizacija". Evangelii nuntiandi govori o: Božjemu naumu (od Krista navjestitelja preko zajednice koja nastaje naviještanjem prema zajednici koja naviješta); o značenju evangelizacije (po novim ljudima učiniti čovječanstvo novim); sadržaju evangelizacije (nepromjenjiv sadržaj – evanđeosko oslobođenje i kraljevstvo Božje); o putovima evangelizacije (utjelovljen u obliku poruke prilagođene i posuvremenjene u konkretnim povijesnim prilikama) i subjektima evangelizacije (primatelji, blagovjesnici). „Naposljetku, čovjek koji je evangeliziran sam počinje evangelizirati. To je provjera istinitosti, kamen kušnje u evangelizaciji. Nemoguće je i zamisliti da je netko Riječ prihvatio i predao se Kraljevstvu, a da sam ne počne svjedočiti i naviještati" (EN 24), a to je središte oko kojeg su izričit navještaj (EN 22, 42 i 45), nutarnji pristanak/ulazak u zajednicu (EN 15, 23, 47, 48 i 70), apostolsko djelovanje (EN 70) i svjedočenje životom (EN 21 i 41). Što više bude laika koji se osjećaju odgovornima za svjetovne stvarnosti, to više će se te stvarnosti naći u službi izgradnje Kraljevstva Božjeg otkrivajući onostranu i često puta nepoznatu dimenziju". Riječ je o cjelovitoj evangelizaciji. Kršćani će postati autentični blagovjesnici, a „bazične zajednice" mjesto evangelizacije, ukoliko „bazične jedinice" budu: marketinški osviještene (EN 76); svjesne nužnosti izgradnje društvene poželjnosti (EN 4 i 51); hranjene Božjom Riječju, a ne političkom polarizacijom snaga i pomodnim ideologijama(EN 58); spreme iskoristiti svoj golemi ljudski potencijal odgajajući svoje članove za evangelizaciju na društvenom području (EN 58); odoljele napasti sustavnog osporavanja i duhu neobuzdanog kritiziranja, ne budu crkvena/društvena oporba (EN 58); budu vezane s mjesnom i sveopćom Crkvom te tako ne podlegnu napasti da su one jedina prava Kristova Crkva, uskladile/ucijepile svoje planove i programe u biskupijske/dekanatske/župne (EN 58); svjesne da nisu one jedine kojima je upućeno evanđelje i jedine njegove navjestiteljice prihvaćajući da je Crkva vrlo raznolika i da se može utjeloviti na različite načine (EN 58); rasle u spoznaji, revnosti, zalaganju i misionarskom radu u skladu s vlastitim staležom ne glumeći pastire, već u skladu s vlastitim pozivom nastoje evangelizacijski djelovati u društvu (EN 58 i 70)", razložio je Jakobfi te u diskusiji zaključio promišljanjem istaknutim u EN 80: „Blagovjesniku je više dužnost negoli li pravo da s velikom obazrivošću ponudi Krista i njegovo Kraljevstvo. Spasenje Bog može izvesti u kome On hoće i po izvanrednim putovima koje samo On poznaje. No njegov Sin došao je upravo zato da nam svojom riječju i svojim životom objavi redovite putove spasenja. A nama je zapovjedio da tu objavu istom snagom prenosimo drugima. Neće biti na odmet da svaki kršćanin u molitvi produbi ovu misao: ljudi će se moći spasiti i drugim putovima, zahvaljujući milosrđu Božjem, čak ako im i ne navijestimo evanđelje; no mi, možemo li se mi spasiti ako iz nemara, straha, stida ili zbog povođenja za lažnim idejama propustimo naviještanje?"

Misa je spomen-čin Kristova vazmenog otajstva
Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 22. studenog 2017.
Bog je gospodar pun ljubavi i nježnosti
Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 19. studenoga 2017.

24.11.2017.
Predavanje u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
24.11.2017.
Franjevačke pučke misije u Sisku
24.11.2017.
Duhovna obnova za animatore instruktore iz Hrvatske i BIH
24.11.2017.
Blagoslov spomen-ploče i bijelog križa istine u Gvozdu
24.11.2017.
Četvrto zasjedanje Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije
24.11.2017.
Dani Franje Račkoga
24.11.2017.
Blagoslov freske „Sv. Antun Padovanski u slavi" u crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu
24.11.2017.
20. obljetnica kolpinške obitelji u župi svetog Josipa
25.11.2017.
Varaždin: Duhovna obnova za voditelje i suradnike župnih Caritasa
25.11.2017.
Požega: Susret crkvenih pjevačkih zborova prigodom blagdana sv. Cecilije
25.11.2017.
Split: Nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje u školi
25.11.2017.
Đakonsko ređenje u Puli
25.11.2017.
Misno slavlje uz 40 godina župnog zbora u Hlebinama
25.11.2017.
Đakonsko ređenje Tonija Avianija u katedrali Sv. Stjepana I. u Hvaru
25.11.2017.
Proslava blagdana sv. Katarine u Zagrebu
25.11.2017.
Duhovna obnova u Granešini
25.11.2017.
Konferencija za novinare o četvrtom zasjedanju Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije
25.11.2017.
Susret mladih Splitsko-makarske nadbiskupije u Livnu
25.11.2017.
Dubrovnik: Dani sluge Božjega fra Ante Tomičića
25.11.2017.
Proslava 20 godina Radiopostaje "Mir" Međugorje
26.11.2017.
Proslava 40. obljetnice župe Krista Kralja u Rešetarima
26.11.2017.
Proslava svetkovine Krista Kralja u Trnju
26.11.2017.
80 godina djelovanja franjevaca u Ogulinu
26.11.2017.
Đakonsko ređenje u Splitu
26.11.2017.
Dan susreta kršćanskih pokreta, zajednica i udruga s područja Sisačke biskupije
26.11.2017.
Orguljski koncert Josipe Leko u okviru ciklusa „Zvuci orgulja zagrebačke katedrale"
26.11.2017.
Duhovna obnova za splitske studente
27.11.2017.
Misa u čast Bezgrešne od čudotvorne medaljice
27.11.2017.
Izložbe fotografija „Bosnom kroz vrijeme"
28.11.2017.
Predstavljanje zbirke poezije i proze „Moj voljeni Bog"
28.11.2017.
Donatorska večera za mlade
29.11.2017.
Susret biskupa Škvorčevića s apostolskim nuncijem u Republici Srbiji nadbiskupom Lucianom Surianijem
29.11.2017.
Misa uz 70. obljetnicu Turističke i ugostiteljske škole u Dubrovniku
29.11.2017.
Promocija novog nosača zvuka Bogoslovskog okteta
30.11.2017.
Đakonsko ređenje u Krčkoj biskupiji
30.11.2017.
München: Duhovna obnova na početku došašća
01.12.2017.
Znanstveni skup „Kamo ide istočna Hrvatska"
01.12.2017.
Susret mladih u Sisku
02.12.2017.
Hodočašće vjernika Sisačke biskupije „Putovima bl. Alojzija Stepinca"
02.12.2017.
Cjelovečernje adventsko klanjanje u Slavonskom Brodu
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.